Neden Agsan Gübre

    AGSAN ANADOLU GÜBRE SANAYİ

      

      Kimyasal gübrelerin zararları artık herkesçe bilinmekte ve bu zararları minimize etmek adına devletçe ve milletçe adımlar atılmakta. Pek tabiki devletimiz kimyasal gübre kullanımını direkt olarak sıfıra indiremeyecek veya yasaklayamayacaktır. Bu sebeple kimyasal gübreye  alternatif olarak görülen, toprağa zarar vermek yerine toprağı besleyen ORGANOMİNERAL gübreleri destekleyerek ön plana çıkartmaya çalışmakta, bu yolla kimyasal gübreye olan rağbeti kademeli bir şekilde azaltmayı hedeflemektedir.  

 

       Agsan Anadolu Gübre Sanayi de aynı hedef doğrultusunda 2016 yılında yatırımına başlanmış ve 2017 yılında tam kapasite ile üretime geçmiştir.

 

       Agsan gübre, içeriğindeki yüksek kaliteli leonarditten gelen zengin organik madde ve humik-fulvik asit içeriğinin yanısıra gerekli minarelleri ve izelementleri ahenk içinde barındırması sebebiyle kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan toprak yeraltı ve ekosistemin kirlenmesinin önüne geçmekte hem ülke ekonomisine doğasına hemde çiftçilerimizin verimine olumlu katkı sağlamaktadır.

 

       Agsan Anadolu Gübre Sanayi’nin tüm ürünleri Devlet desteği kapsamındadır ve normal gübre desteklerine ilave olarak dekara 10 TL Agsan Anadolu Gübre Sanayi organomineral gübreleri kullanımından dolayı devlet desteği verilmektedir.

 

       Agsan Anadolu Gübre Sanayi, kullanmış olduğu hammaddelerde en iyi kaliteyi hedeflemekte ve bu doğrultuda hammadde tercih etmektedir;

-        Kullanmış olduğumuz fosfor kaynağı KESİNLİKLE fosfat kayası değildir, suda çözünür fosfor oranımız %80 ve üzerindedir.

-        Kullanmış olduğumuz potasyum kaynağı KESİNLİKLE potasyum klorür değildir, sülfat kaynaklıdırç dolayısıyla tescillerimizin tamamında görüleceği üzre ürünlerimizde KLOR 0 a yakındır.

-        Kullandığımız kükürt KESİNLİKLE geç etki eden elementel kükürt değildir.

-        Kullandığımız organik madde KESİNLİKLE kompost veya hayvan artığı kaynaklı değildir. Çok daha kaliteli ve doğal olan LEONARDİT kaynaklıdır.

 

     Şimdide Neden Agsan Organomineral Ürünlerini tercih etmemiz gerektiğini madde madde açıklayalım.

 

 

·     Ülke topraklarının organik maddece çok fakir olması ve topraklardaki pH problemi sebebiyle,

·     Dolgu maddesi olarak yüksek kaliteli LEONARDİT kullanılması sebebiyle,

·     İçeriğindeki potasyumun klor kaynaklı değil, sülfat kaynaklı olması sebebiyle,

·     Güçlü kardeşlenme, başaklarda iri dolgun tane ve yüksek verim için,

·     Granül formda ve kullanımı kolay olduğu için,

·     Yatmaya karşı dayanımı ve hastalıklara karşı direnci artırdığı için,

·     Toprağa ayrı ayrı azot, fosfor, potasyum, kükürt organik madde, humik-fulfik asit uygulaması yapmak yerine hepsini tek kullanımda yaparak çiftçinin maliyetini düşürdüğü için,

·     Toprağın tavını muhafaza ettiği için,

·     Bitki suya daha az gereksinim duyduğu ve böylece sulama suyundan tasarruf sağlandığı için,

·     Kumlu killi toprakların yapısını iyileştirdiği için,

·     Kaymak tabakası oluşmasını önleyip, çapa işçiliği azalttığı, toprağın havalanmasını ve drenajını artırdığı için,

·     Bitki köklerinin daha iyi gelişmesini ve daha derine ulaşmasını sağladığı için,

·     Tohum çimlenme oranını artırdığı, saçak köklerin çoğalmasını ve güçlenmesini sağladığı için,

·     Toprağın su ve hava dengesini sağlayarak topraktan buharlaşma ile su kaybını azalttığı için,

·     Rüzgar ve su erezyonunu azaltarak toprak kaybını önlediği için.