Agsan Leonardit

         NEDEN LEONARDİT

 

 • Verim artışı sağlar,
 • Daha kaliteli, canlı, sağlıklı, besleyici ve standart ürün elde edilir,
 • Önemli ölçüde erkencilik sağlanır,
 • Çevreye zarar vermediği gibi topraktaki mevcut kirlenmeleri giderir,
 • Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar,
 • Leonardit toprağın yapısını düzenler ve toprağı ıslah eder,
 • Toprağın su geçirgenliğini arttırır,
 • Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır,
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır,
 • Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur,
 • Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yararlanmayı sağlar,
 • Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar,
 • Toprağın pH yapısını düzenler ve toprağı nötralize eder,
 • Hümik asit yüksek tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür.

 

         NEDEN HAYVAN GÜBRESİ YERİNE LEONARDİT

 • Hayvan gübresi depolanma ve bekletilme şartlarına ve sürelerine bağlı olarak içeriğinde en fazla %5-7 arasında Humik+Fulvik Asit barındırırken, LEONARDİT en az %45-65 arasında Humik + Fulvik Asit içerir. Bu hususta daha abartılı oranlar veriliyor olsa da bu çok özel bir seçme ve arıtma ile mümkün olabilir. Seri halde üretim yaparken, bu oranların üzerinde taahhütte bulunmak gerçekle çok bağdaşmaz.
 • Hayvan gübresi toprağımıza bir çok hastalık ve mantar bulaştırdığı halde, LEONARDİT bünyesinde hiçbir hastalık barındırmaz.
 • Hayvan gübresi toprağımıza çok çeşitli yabancı bitki tohumu taşıdığı halde, LEONARDİT hiçbir tohum içermez.


                  NEDEN ORGANİK MADDE

     Türkiye toprakları organik madde bakımından oldukça fakirdir. Verimli tarım için toprağın organik maddesinin en az % 4 olması gerekiyor. Ancak türkiyedeki tarım arazilerinin % 95 inin organik maddesi % 4 ün altındadır.

    Organik madde eksikliği halinde, toprağa verilen azotun sadece %50’si, fosforun %15-30’u, potasyumun da %40’ı bitkiler tarafından alınabiliyor. Alınamayan azot, fosfor, potasyum gibi bitki besinleri ise toprakta bağlanarak çoraklaşmaya sebebiyet veriyor, yer altı sularına karışarak yer altı sularının kirlenmesine neden oluyor. Organik madde bakımından zengin topraklarda ise verilen bitki besinlerinin neredeyse tamamı bitkiler tarafından kullanılabiliyor. Bu da toprak çoraklaşmasının önlenmesi, yer altı sularının korunması ve kaynakların etkin kullanımı anlamına geliyor.


            Organik Madde,

 • Toprağın bitki besin tutma kapasitesini artırır, besinlerin bitki tarafından alımını artırır.
 • Toprağın su ve besin tutma kapasitesini artırır.
 • Toprağın pH’ını dengeler. Yüksek pH’ları aşağı çekerken, düşük pH’ları da yükseltir
 • Toprak erezyonunu azaltır.
 • Toprağın kolay ufalanabilir hale gelmesini, böylece toprağın daha kolay işlenebilir olmasını sağlar.
 • Topraktaki organizmaların besin kaynağıdır. Topraktaki organizmalar toprağı havalandırmak, kimyasal mineralleri bitki kullanımına elverişli hale getirmek ve zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemek gibi önemli faaliyetler gerçekleştirir.


               NEDEN HUMİK FULVİK ASİT

 

Kimyasal  gübrelerle toprağa bir veya birkaç mineral kazandırırken, tonlarca da kireç kazandırmaktayız. Yıllar içerisinde yorgun düşmüş toprağın Ph’ sı 7,5-8’in üzerine çıktığında artık toprağımız bize isyan etmektedir. Bu olumsuz durumun tek çaresi Humik ve Fulvik Asit içerikli Organik Toprak düzenleyiciler kullanmaktır.

      Humik-Fulvik Asit

 • Toprağın havalanma özelliği arttığından, köklerin havalanmasını sağlar. Yorgun toprağın gençleşmesine yardımcı olur.
 • Hümik asit kendi ağırlığının yaklaşık 20 katı kadar su tutabildiğinden, toprağın su tutma özelliğini arttırır. Su miktarını dengeler, bitkinin kuraklığa karşı direncini arttırır, kurak bölgelerde verimi yükseltir. Az suyla verimli bir sulama yapılmasını sağlar.
 • Toprağın içindeki küçük parçacıkları birleştirip, topraktaki çatlamayı engeller ve erozyona engel olur.
 • Toprak rengini koyulaştırdığından, güneşten yararlanma özelliğini arttırır.
 • Bazik ve asidik özellikleri olan toprakları nötralize eder. Fazla miktardaki kireç ve tuzluluk oranını giderir ve pH dengesini ayarlar.
 • Suda çözünen inorganik gübreleri köklerde tutar ve ihtiyaç oldukça serbest bırakır. Kök çevresinde olan besinlerin yıkanarak uzaklaşmalarına engel olur. Fazla gübreyi toprağa yavaş verdiğinden, devamlı verimli olan toprak yapısını sağlar. Fazla gübreleme nedeniyle oluşacak zararları engeller.
 • Toprakta olan kireç içindeki karbondioksiti serbest hale getirir, bunun fotosentezde kullanılmasını sağlar.
 • Toprakta bulunan izelementleri, potasyum, fosfor, azot, demir ve çinko gibi besinlerin bitkiler tarafından yüksek düzeyde emilimini sağlar.
 • Hücre bölünmesini hızlandırdığından, bitkilerin gelişmesine ve hızla büyümesine yardımcı olur. Ayrıca fidelerin büyümelerini destekler.
 • Kök gelişimini hızlandırır, onların kuvvetlenmesini sağlar. Köklerin uzunlamasına gelişmesine yardımcı olur. Bu sebeple bitkinin daha fazla besin almasını sağlar.
 • Tohum çimlenmesini hızlandırır, bitkinin canlı kalmasını sağlar.
 • Meyvelerin hücre duvarı kalınlığını arttırır, depolanma süresinin uzamasına ve raf ömrünün artmasına yardımcı olur.
 • Ürünler daha kaliteli olur. Hem dış görünüşleri, hem de besin değerleri yüksek olur. Hümik asit kullanıldığında topraktan alınan verim artar, elde edilen ürünler besleyici ve sağlıklı olur.
 • Birim alandan alınan verimi artırıp, çiftçinin maliyetini düşürdüğü için,