AGSAN POWER KOMPOZE 8.20.8


AGSAN POWER KOMPOZE

8.20.8 + (5 SO3)

BESİN ELEMENTLERİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % w/w

Toplam Azot (N) 8
Amonyum Azotu (N) 4
Üre Azotu (N) 4
Suda ve Nötral Amonyum Sit. Çöz. Fosforpenta Oksit (P2O5) 20
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 8
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) 5

 

ÜRÜNLER

UYGULAMA ZAMANI

UYGULAMA MİKTARI
Ayçiçeği Ekimle birlikte toprağa 60 Kg/da
Patates Ekimle birlikte toprağa 50 Kg/da
Şeker Pancarı Ekimle birlikte toprağa 50 Kg/da
Mısır Ekimle birlikte toprağa 50 Kg/da
Pamuk Ekimle birlikte toprağa 50 Kg/da
Çeltik Ekimle birlikte toprağa 50 Kg/da
Sebzeler Ekimle birlikte toprağa 40 Kg/da
Meyveler Tomurcuk öncesi 1-3 Kg / Ağaç Başı